Gość w hodowli Drapichrust

Gość w hodowli Drapichrust

Na pewien czas zamieszkał z nami przystojny chłopak  ;)  - MultiChampion Katmary's NEXT OF GAUNT - w domu nazywany NESQUIK.

Pochodzi z hodowli Katmary's, jego ojcem jest InterChampion INNOCENT ILYA of Jack's

Paradise. Mamą jest MultiChampion NUKA Drapichrust - suczka pochodząca z naszej hodowli  :)

NESQUIK bedzie mieszkał z nami przez jakiś czas - dziękujemy hodowli Katmary's za powierzenie nam Nesquika !